Produscts

Zoladex 3.6 mg
Zoladex 3.6 mg
Zelboraf 240 mg 56 tb
Zelboraf 240 mg 56 tb
Xtandi 40 mg
Xtandi 40 mg
Thromboreductin 0,5 mg
Thromboreductin 0,5 mg
Sandimmun Neoral 100 mg Çözelti
Sandimmun Neoral 100 mg Çözelti
Sustanon 250
Sustanon 250
Levitra 20 mg 4 tb
Levitra 20 mg 4 tb
Viagra 100 mg 4 tb
Viagra 100 mg 4 tb
Cialis 20 mg 8 tb
Cialis 20 mg 8 tb
Perjata
Perjata
Yervoy 200 mg/40 ml IV
Yervoy 200 mg/40 ml IV
Yervoy 50 mg/10 ml IV
Yervoy 50 mg/10 ml IV
Voltaren SR 75 mg
Voltaren SR 75 mg
Venclyxto 100 mg
Venclyxto 100 mg
Valcyte 450 mg
Valcyte 450 mg
Genotropin 5.3 mg/ml
Genotropin 5.3 mg/ml
Genotropin 12 mg/ml
Genotropin 12 mg/ml
Thincal 120 mg 84 tb
Thincal 120 mg 84 tb
Tecentriq 1200 mg/20 ml
Tecentriq 1200 mg/20 ml
Tavanic 500 mg
Tavanic 500 mg
Tafinlar 75 mg
Tafinlar 75 mg
Sprycel 50 mg
Sprycel 50 mg
Saizen 12 mg/1,5 ml
Saizen 12 mg/1,5 ml
Sabril 500 mg
Sabril 500 mg
Rimobolan
Rimobolan
Rilutek
Rilutek
Puri-nethol 50 mg
Puri-nethol 50 mg
Proviron
Proviron
Pradaxa 110 mg
Pradaxa 110 mg
Parlodel
Parlodel
Opdivo 100 mg/10 ml
Opdivo 100 mg/10 ml
Ofev 150 mg
Ofev 150 mg
Ocrevus 300 mg/10 ml
Ocrevus 300 mg/10 ml
Norditropin 15 mg/1.5 ml
Norditropin 15 mg/1.5 ml
Norditropin 5 mg/1.5 ml
Norditropin 5 mg/1.5 ml
Nexium 40 mg 28 tb
Nexium 40 mg 28 tb
Nexium 20 mg 28 tb
Nexium 20 mg 28 tb
Neupogen 30 MIU/0.5 ml
Neupogen 30 MIU/0.5 ml
Sandimmun Neoral
Sandimmun Neoral
Nebido
Nebido
Mekinist
Mekinist
Mabthera 100 mg/10 ml
Mabthera 100 mg/10 ml
Mabthera 500 mg/50 ml
Mabthera 500 mg/50 ml
Korabin 1000 mg/20 ml IV/SC
Korabin 1000 mg/20 ml IV/SC
Keytruda 100 mg/4 ml
Keytruda 100 mg/4 ml
Jakavi 5 mg 56 tb
Jakavi 5 mg 56 tb
Humatrope 72 IU
Humatrope 72 IU
Giotrif 40 mg 28 tb
Giotrif 40 mg 28 tb
Femara 2.5 mg 30 tb
Femara 2.5 mg 30 tb
Erbitux 100 mg/20 ml
Erbitux 100 mg/20 ml
Elaprase 2 mg/ml
Elaprase 2 mg/ml
Dysport 500 U
Dysport 500 U
Duphaston
Duphaston
Dostinex 0,5 mg 2 tb
Dostinex 0,5 mg 2 tb
Dostinex 0,5 mg 8 tb
Dostinex 0,5 mg 8 tb
Diamicron MR 30 mg 60 tb
Diamicron MR 30 mg 60 tb
Diamicron MR 60 mg 30 tb
Diamicron MR 60 mg 30 tb
Crestor 20 mg
Crestor 20 mg
Crestor 10 mg
Crestor 10 mg
Cipralex 10 mg 28 tb
Cipralex 10 mg 28 tb
CellCept 500 mg
CellCept 500 mg
Casodex
Casodex
Cabaser 2 mg
Cabaser 2 mg
Cabaser 1 mg
Cabaser 1 mg
Botox
Botox
Azilect 1 mg
Azilect 1 mg
Aubagio 14 mg
Aubagio 14 mg
Aromasin
Aromasin
Arimidex
Arimidex
Anafranil 25 mg
Anafranil 25 mg
Androcur 100 mg
Androcur 100 mg
Androcur 50 mg
Androcur 50 mg
Alecansa 150 mg
Alecansa 150 mg
Adcetris
Adcetris